Osposobljavanja

Osposobljavanje poslodavaca i ovlaštenika iz područja zaštite na radu
U skladu sa čl. 26. Zakona o zaštiti na radu propisano je da poslodavci ili njihovi ovlaštenici moraju biti osposobljeni iz područja zaštite na radu, ako se radi o tehnologijama u kojima postoji opasnost od ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i poremećaja u tehnološkom procesu koji bi mogli ugroziti sigurnost radnika.

Osposobljavanje radnika za rad na siguran način
Poslodavac ne smije dozvoliti samostalno obavljanje poslova radnicima koji prethodno nisu osposobljeni da ih obavljaju bez ugrožavanja vlastitog života i zdravlja, te života i zdravlja drugih radnika, osim ako iz procjene opasnosti proizlazi da ne postoje opasnosti po njihovu sigurnost i zdravlje.
Radnicima dok još nisu osposobljeni za rad na siguran način poslodavac mora osigurati rad pod nadzorom radnika osposobljenih za rad na siguran način, ali ne duži od 30 dana.
Osposobljavanje za rad na siguran način poslodavac je dužan provesti:
- prije započinjanja radnika s radom,
- promjena u procesu rada i
- premještanja radnika na drugo radno mjesto.
Ocjena praktične osposobljenosti provodi se na mjestu rada.
Poslodavac može utvrditi obvezu povremene provjere znanja iz zaštite na radu za radnike koji su raspoređeni na poslove s posebnim uvjetima rada ili na poslove na kojima učestalo dolazi do ozljeda na radu.
Navedena obveza osposobljavanja radnika za rad na siguran način propisana je čl. 27. Zakona o zaštiti na radu.

Osposobljavanje povjerenika radnika za zaštitu na radu
Kod poslodavaca koji zapošljavaju 20 ili više radnika oni između sebe biraju ili imenuju povjerenika radnika za zaštitu na radu. Navedena obveza propisana je čl. 69. Zakona o zaštiti na radu. Zadatak je povjerenika da djeluje u interesu radnika na području zaštite na radu, te da prati primjenu propisa i naređenih mjera zaštite u radnoj sredini u kojoj je izabran.
Povjerenik radnika za zaštitu na radu za obavljanje svojih dužnosti mora biti osposobljen.