Vođenje poslova

Vođenje poslova zaštite na radu
U skladu sa čl. 19. Zakona o zaštiti na radu poslodavac koji zapošljava do 50 radnika može sam obavljati poslove zaštite na radu, može ih povjeriti svom ovlašteniku ili ugovoriti obavljanje tih poslova sa ovlaštenim trgovačkim društvom za zaštitu na radu. Na osnovu navedenoga “Zaštita i kontrola” d.o.o. obavlja ugovorno vođenje poslova zaštite na radu za tvrtke, te obavlja stručni nadzor iz područja zaštite na radu.